Bilimsel Program

12 Nisan 2016 13 Nisan 2016 14 Nisan 2016 15 Nisan 2016 16 Nisan 2016 17 Nisan 2016


Saat Konu Koordinatör
17:00 - 19:00 Akşam Yemeği 
19:00 - 19:30 Açılış - Tanışma Feyza Darendeliler
19:30 - 20:00 Kursun Amacı, Kapsamı ve Beklentilerin Alınması 
20:00 - 20:30 Dünya’da ve Türkiye’de Çocuk Endokrinolojisi Feyza Darendeliler
20:30 - 21:00 Kurs Öncesi Test Şükran Poyrazoğlu
Ediz Yeşilkaya
Saat Konu Koordinatör
08:00 - 08:30 Güne Başlarken 
08:30 - 09:00 Endokrin Hastalıklara Genetik Yaklaşım Ali Kemal Topaloğlu
09:00 - 09:30 Örneklerle Klinik Genetik Veri Tabanları Kullanımı Ali Kemal Topaloğlu
09:30 - 10:00 Kursiyer Olgu Sunumu
-Aslıhan Araslı Yılmaz
-Erdal Kurnaz
Ali Kemal Topaloğlu
10:00 - 10:30 Kahve Arası 
10:30 - 11:15 Örneklerle Oksolojik ve Kemik Yaşı Değerlendirmesi Ayhan Abacı
11:15 - 12:00 Boy Kısalığına Yaklaşım Feyza Darendeliler
12:00 - 13:00 Öğle Yemeği 
13:00 - 13:30 Boy Kısalığının Tedavisi Feyza Darendeliler
13:30 - 14:00 Büyüme Hormonu Tedavisi (Turner Sendromu, KBY, PWS) Feyza Darendeliler
14:00 - 14:30 Kahve Arası 
14:30 - 15:30 Diyabetes İnsipitus - Uygunsuz ADH Sendromu Ayhan Abacı
15:30 - 16:00 Kursiyer Olgu Sunumu
-Serap Karaman
-Edip Ünal
Feyza Darendeliler
16:00 - 17:00 Olgularla Küçük Grup Çalışması Ayhan Abacı
-Şükran Poyrazoğlu
-Ediz Yeşilkaya

 

Akşam yemeği
19:00 - 20:00 Örnek Çalışma Üzerinden Araştırma Planlaması Ali Kemal Topaloğlu
Saat Konu Koordinatör
08:00 - 08:30 Dün Ne Öğrendik? 
08:30 - 09:00 Örneklerle Erken - Geç Puberteli Hasta Muayenesi (Pratik) Abdullah Bereket
09:00 - 09:30 Erken Puberteye Tanısal Yaklaşım ve Tedavi Abdullah Bereket
09:30 - 10:00 Puberte Gecikmesine Tanısal Yaklaşım ve Tedavi Abdullah Bereket
10:00 - 10:30 Kursiyer Olgu Sunumu
-Cemil Koçyiğit
-Sevinç Odabaşı Güneş
Abdullah Bereket
10:30 - 11:00 Kahve Arası 
11:00 - 11:30 Adrenal Yetmezlik Tanı ve Tedavisi Korcan Demir
11:30 - 12:00 Konjenital Adrenal Hiperplazi Korcan Demir
12:00 - 12:30 Kursiyer Olgu Sunumu
-Selma Tunç
-Mehmet İsakoca
Korcan Demir
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği 
13:30 - 14:00 Örneklerle Kuşkulu Genitalya Muayenesi Merih Berberoğlu
14:00 - 14:30 Cinsiyet Gelişim Bozuklukları Merih Berberoğlu
14:30 - 15:00 Kursiyer Olgu Sunumu
-İlkin Mecidov
-Ülkü Gül
Merih Berberoğlu
15:00 - 15:30 Kahve Arası 
15:30 - 16:00 Polikistik Over Sendromu Cengiz Kara
16:30 - 17:30 Olgularla Küçük Grup Çalışması Cengiz Kara
-Şükran Poyrazoğlu
-Ediz Yeşilkaya
  Akşam yemeği 
19:00 - 20:00 Makale Örnekleriyle Bilimsel Makale Yazımında Temel Kurallar Merih Berberoğlu
Saat Konu Koordinatör
08:00 - 08:30 Dün Ne Öğrendik? 
08:30 - 09:00 Obezite ve İnsülin Direnci Zehra Aycan
09:00 - 09:30 Tip 2 Diyabetes Mellitus Zehra Aycan
09:30 - 10:00 Kursiyer Olgu Sunumu
-Ayşe Özden
-Elif Söbü
Ayşe Özden
Zehra Aycan
10:00 - 10:30 Kahve Arası 
10:30 - 11:00 Hipokalsemiye yaklaşım Serap Turan
11:00 - 11:30 Raşitizm Serap Turan
11:30 - 12:00 Kursiyer Olgu Sunumu
-Gönül Büyükyılmaz
-Gamze Çelmeli
Serap Turan
12:00 - 13:00 Öğle Yemeği  
13:00 - 13:30 Doğumsal Hipotiroidizme Yaklaşım Alev Özön
13:30 - 14:00 İyot eksikliği ve Guatr Alev Özön
14:00 - 14:30 Kahve Arası 
14:30 - 15:00 Hipertiroidizme Yaklaşım Alev Özön
15:00 - 15:30 Tiroid Nodülleri ve Kanseri Alev Özön
15:30 - 16:00 Kursiyer Olgu Sunumu
-Emine Demet Akbaş
-Mikayir Genenş
Alev Özön
16:00 - 17:00 Olgularla Küçük Grup Çalışması Serap Turan
-Şükran Poyrazoğlu
-Ediz Yeşilkaya
  Akşam Yemeği 
19:00 - 20:00 Örnekleriyle Sunum Teknikleri Cengiz Kara
Saat Konu Koordinatör
08:00 - 08:30 Dün Ne Öğrendik?  
08:30 - 09:00 Diyabetik Ketoasidoz Şükrü Hatun
09:00 - 09:30 Tip 1 Diyabet Tedavisi ve İzlem Şükrü Hatun
09:30 - 10:00 Kahve Arası 
10:00 - 10:30 Hiperglisemiye Yaklaşım Ayfer Alikaşifoğlu
10:30 - 11:00 Olgularla Diyabetik Hasta İzlemi (Pratik) Ayfer Alikaşifoğlu
11:00 - 11:30 Kursiyer Olgu Sunumu
-İhsan Turan (ŞH)
-Gülay Can Yılmaz (AA)
Şükrü Hatun
Ayfer Alikaşifoğlu
11:30 - 13:00 Öğle Yemeği 
13:00 - 13:30 Devamlı Glukoz Monitorizasyon Sistemleri Damla Gökşen
13:30 - 14:00 Devamlı Glukoz Monitorizasyon Sistem Uygulamaları Damla Gökşen
Samim Özen
14:00 - 14:30 Örnek Olgular ile Devamlı Glukoz Monitorizasyon Uygulamaları Damla Gökşen
Samim Özen
14:30 - 14:45 Kahve Arası 
14:45 - 15:15 İnsülin Pompa Tedavisi Damla Gökşen
15:15 - 15:45 İnsülin Pompa Tedavisi Başlanması ve İzlemi Damla Gökşen
Samim Özen
15:45 - 16:15 İnsülin Pompa Tedavisi Olgu Örnekleri Damla Gökşen
Samim Özen
16:15 - 16:30 Kahve Arası 
16:30 - 17:00 Kursiyer Olgu Sunumu
-Sezer Acar
-Fuat Buğrul
Sezer Acar
Samim Özen
17:00 - 17:30 Hipoglisemiye Tanısal Yaklaşım ve Tedavi Samim Özen
  Akşam Yemeği 
19:00 - 20:00 Makale Yazımında Sık Yapılan Hatalar (JCRPE tecrübesi) Cengizhan Açıkel
Saat Konu Koordinatör
08:00 - 08:30 Temel Araştırma Teknikleri ve Doğru Tasarım Seçimi Cengizhan Açıkel
08:30 - 09:00 Temel İstatistik Kavramlar Cengizhan Açıkel
09:00 - 09:30 SPSS giriş - Veri Tabanı Oluşturma Cengizhan Açıkel
09:30 - 10:00 Kahve Arası 
10:00 - 10:30 Veri Dönüştürme ve Hesaplamalar Cengizhan Açıkel
10:30 - 11:00 Tanımlayıcı İstatistikler Cengizhan Açıkel
11:00 - 11:30 Kesikli Değişkenlerin Karşılaştırılması Cengizhan Açıkel
11:30 - 13:00 Öğle Yemeği 
13:00 - 13:30 Sürekli Değişkenlerde Normallik Analizi Cengizhan Açıkel
13:30 - 14:00 İki ya da daha fazla Gruplar Arasında Karşılaştırmalar Cengizhan Açıkel
14:00 - 14:30 Bağımlı Gruplar Arası Karşılaştırmalar Cengizhan Açıkel
14:30 - 15:00 Korelasyon Analizleri Cengizhan Açıkel
15:00 - 15:30 Son Test Samim Özen
Şükran Poyrazoğlu
Ediz Yeşilkaya
15:30 - 16:00 Kurs Değerlendirme Anketi - Öneriler 
16:00 - 16:30 Kapanış